Czym jest współczynnik przenikania ciepła okna Uw?

Spis treści

Współczynnik Uw okna jest parametrem, który określa przenikanie ciepła przez szyby i profile. Ile wynosi norma Uw dla produkowanej i montowanej współcześnie stolarki? Co się zmieniło ostatnio? Na co uważać wybierając konkretny model? Przeczytaj artykuł!

Co to jest współczynnik Uw okna?

Stolarka okienna musi spełniać określone wymagania dotyczące izolacji termicznej oraz akustycznej. Te pierwsze określane są za pomocą powszechnie stosowanego współczynnika U, drugie zaś – R. Jeżeli chodzi o przenikanie ciepła, stosuje się trzy szczegółowe parametry, jakimi są:

  •       Ug – współczynnik przenikania szyb (ang. glass)
  •       Uf – współczynnik przenikania ram (ang. frame)
  •       Uw – współczynnik przenikania całych okien (ang. window)

Z wyżej wymienionych, współczynnik Uw opisuje więc właściwości okna w najpełniejszy sposób, dlatego też z tym właśnie wskaźnikiem inwestorzy spotykają się najczęściej.

Jak się oblicza Uw okien?

Współczynnik Uw jest parametrem, który określa, ile ciepła przepływa przez jeden metr kwadratowy okna przy założeniu, iż między wnętrzem budynku a jego zewnętrznym otoczeniem występuje stała różnica temperatury wynosząca 1 kelwin (podstawowa jednostka w układzie SI – Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar, równa 1 stopniowi Celsjusza). Współczynnik ten wyraża się jednostką W/m2K. Oczywiście obliczenie Uw okna jest powinnością, która spoczywa na jego producencie, będącym zobowiązanym do wykonania stosownych pomiarów i kalkulacji oraz biorącym odpowiedzialność za ich prawidłowość.

Najnowsza norma Uw dla okna w domu

Jaka jest norma Uw dla okna w domu? Od 1 stycznia 2021 wynosi ona 0,9 W/m2K, co oznacza, że jest bardzo wyśrubowana, zbliżona do wymagań stawianych stolarce montowanej w domach pasywnych. Do końca roku 2020 prawo stanowiło, iż współczynnik przenikania ciepła Uw nie może być wyższy, niż 1,1 W/m2K – był to więc zapis mniej restrykcyjny. Zmiana tego uregulowania znalazła się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, które jest odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne i konieczność ograniczania zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla.

Kiedy współczynnik przenikania ciepła Uw musi wynosić 0,9?

Co ważne, współczynnik przenikania Uw na poziomie 0,9 jest obowiązujący dla wszystkich pomieszczeń, w których planowana temperatura wynosić będzie przynajmniej 16 stopni Celsjusza. W praktyce są to więc wnętrza typowo mieszkalne – pokoje, kuchnie, łazienki etc. W przypadku pomieszczeń takich jak garaż, skład gospodarczy, nieużytkowe poddasze, gdzie temperatura jest z reguły niższa, Uw okien może wynosić 1,4 W/m2K.

Drugie ważne zastrzeżenie jest takie, iż nowe normy dotyczą tych inwestorów, którzy otrzymali pozwolenie na budowę domu po 1 stycznia 2021 roku. Budowy rozpoczęte wcześniej można kontynuować z wykorzystaniem okien o gorszych wskaźnikach (aczkolwiek zawsze, jeśli tylko istnieje taka możliwość, zawsze warto jest rozważyć podniesienie parametrów energooszczędności).

Uważaj: Uw okna to nie to samo, co Ug

Choć producenci i sprzedawcy są zobowiązani do rzetelnego informowania nabywców, tak jak przy każdym innym większym zakupie, także i w tym przypadku należy zachować ostrożność: z uwagą czytać informacje dotyczące parametrów dotyczących przenikania ciepła przez okna, a w razie wątpliwości – pytać o szczegóły.

Dość częstą praktyką na rynku jest kuszenie klientów rewelacyjnym współczynnikiem U na poziomie 0,5-0,6. Należy mieć świadomość, że informacja ta często dotyczy samych szyb, czyli współczynnika Ug, nie zaś Uw. Właśnie tego typu wielkości są uważane za optymalne, jeśli tak zwany pakiet szybowy ma zapewnić energooszczędność całego okna. Warto pamiętać, że Uw okna jest swego rodzaju wypadkową wskaźników Ug i Uf.

Co ważne – wielkość okna referencyjnego, do którego powinien się odnosić współczynnik Uw, wynosi 1230 x 1480 mm. Jeśli okno to jest większe (np. 1500 x 1500), parametr ten zostaje zafałszowany z uwagi na proporcjonalnie większą powierzchnię samych szyb, które z natury rzeczy mają lepsze właściwości, niż profile. 

Zobacz również